PT-TOMIS
Kontakt
W³a¶ciciel firmy / dyrektor:  
mgr in¿. Piotr Tomaszewicz  
tel.: 071 325 69 33  
tel. kom.: 601 837 537


PT-TOMIS
ul. Paprotna 8
51-152 Wroc³aw
tel. 071 325 69 33
fax: 071 325 69 33
e-mail: biuro@pttomis.pl pttomis@interia.pl
Copyright 2006 PT-TOMIS & INTERIA.PL